GÜLHASEĞİTİM’LE TANIŞMAK AYRICALIKTIR.
DERNEĞİN MİSYONU:
Amacımız: Akıl, ilim, bilim, değerlerinden ayrılmadan, toplumu madden ve manen kalkındırmak için, kişilik, sağlık, başarı konulu değerlerimizi eğitim seferberliği ile yayarak, huzurun devamına, savaşların, kavgaların ve sorunların çözümüne, insanlar arası sevgi saygının yerleşmesine, dünyanın yaşanacak yer olmasına ve birlik beraberliğe katkıda bulunmaktır.
DERNEĞİN VİZYONU:
Eğitim Seferberliğimizi, ilimize ülkemize ve bütün dillere çevirerek, insanlığa, gelecek nesillere ulaşmasını, sağlamak için, bir eğitim binası ve bağımlılık ve psikolojik sorunların çözümü için, bir eğitim kliniği yaptırarak insanlığa hizmet etmek hedefimizdir, (bu alada maddi ve manevi desteğe) çok ihtiyaç vardır.
GÜLHASEĞİTİM SEFERBERLİĞİNİN İÇERİĞİ:
Kişilik eğitimi: Olabildiğince sevgi, saygı, güven inanç ve etik değerleri yüksek, görev ve sorumluluk bilincinde , inanç, ahlak, aile ve çocuk eğitimi konusunda bilinçlenen, kişilerin artması ile mutlu aile ve toplumda, kişilik sahibi mutlu bireyler ve mutlu nesiller yetiştirmesine katkıda bulunmaktır.
Sağlık eğitimi: Daha sağlıklı bireylerin artması için, bireylerin koruyucu hekimlik bilgilerini öğrenmesine, zararlı alışkanlıklardan korunup, kurtulmasına, şifalı bitkileri tanıması, sağlıklı beslenmesi, spor ve egzersizleri hayatın bir parçası haline getirmesi daha hareketli, esnek; sağlıklı ruh ve bedene sahip olmasına katkıda bulunmaktır.
Başarı eğitimi: Yüksek değerleri ve çalışmayı, çok seven, güzel alışkanlıklar kazanan, Aile, toplum, ve doğa ile doğru iletişimler kuran ve sorumluluklarına sahip olan olumlu değişim için gayret eden, mesleğinin püf noktalarını, örnek insanları gelecek nesillere aktaran başarılarını kat, kat katlayan güçlü bireyler olmaya katkıda bulunmak, bütün bu çalışmalarla eğitim seferberliği yapmaktır.
Bütün bu eğitim seferberliği ile dünya barışına katkıda bulunmak, husumetleri kaldırmak ve insanca yaşamaya yapıcı olmaya katkıda bulunacak, Projeler, konferanslar, filmler, ilim bilim ağırlıklı yararlı çalışmalar yapmaktır.
BU AMACIN GERÇEKLEŞMESİ İÇİN:
Nefsinin dizginlerini elinde tutan, kendisine ailesi ve toplumuna yararlı olmaya çalışan, Hak rızası güden, gelişimine, olumlu değişime öğrendiklerini hayata taşımaya çalışan bireylere ve bu alanda uzmanlara ihtiyaç vardır. Bu kişilik özelliklere sahip güzel insanları, birlikte hedefe ulaşacak yönetimde görevler alabilecek üyeleri bekliyoruz.
Ayrıca tanıdığımız güvendiğimiz derneklerle birlikte hareket ederek, kümelenme çalışması yapılacak, insanlığı madden ve manen kalkındıracak olan eğitim seferberliği ile ülkemizi ve dünyamızı aydınlatma amacımıza ulaşacağız.
ÜYELERİN KAZANCI VE SORUMLULUKLARI NELERDİR?
Yararlı büyük işleri, bir insan tek başına yürütemez, ama birlikte nice büyük işlerin altından kalkar, hedefimizdeki başarılara imzamızı atarız. Birlikte ruhen ve bedenen geliştirerek, insanlığın gelişimine katkıda bulunur, Yaratanın ve insanlığın takdirini kazanırız.
Yaptığımız iyiliği unutmalı, bize ve insanlığa yapılan iyiliği asla unutmamalıdır. Dağa karşı seslendiğimizde, söz dağa çarpıp yankı olarak, döndüğü gibi, yapılan her sesleniş, insana geri dönecek, yapılan güzel işler, iyi dönüşümlerle, huzur ve mutluluğumuza vesile olacaktır.
Toplumsal sorunlar ve çözümler
Son yüzyılda, kültür erozyonunun etkisi ile toplumun kişilik değerlerinde çok hızlı düşüş yaşanmaktadır. Bu nedenle inanç ve ahlaki değerlerin, görev ve sorumluluk anlayışının azalması ile sorunlu aileler, şiddet ve boşanmalar gittikçe artmaktadır. O ortamda bütün bu olumsuzlukları görerek öğrenen çocuklar, sorunlu bir nesil olarak, yetişmektedir. Kişilik sorunları, sağlık ve başarı sorunlarını da tetiklemektedir. İşte bu sorunları çözmek, harlayan yangını söndürmek için birlikte hareket ettiğimizde mutlu bir geleceğin ve mutlu bir neslin tamelini atmış olacağız.

DERNEĞİN KURULUŞ HİKÂYESİ
Derneğimiz 12-02-2007 yılında, Merkezi Kırıkkale’de kurulmuştur. Amacı 23 yıllık uzun bir Yeşilay Çalışmalarından sonra, ahrete intikal eden merhum Yeşilay Genel Başkanımız Selahattin Kaptanağası’nın bir arzusunu gerçekleştirmekti. Arzusu gelecek nesillerin zararlı alışkanlıklardan korunup kurtulması için bu Yeşilay bilgilerinden okullarda öğrencilerin faydalanması idi. Bu arzuyu gerçekleştirmek için çalışırken düşündük: "İnsanların zararlı alışkanlıklardan kurtularak kalkınması için yeterli değildi. İnsanların madden ve manen kalkınması gerekirdi bunun için iyi bir kişilik sahibi olmalıydı, o da yetmezdi, her yönden sağlıklı olmalıydı ama bu da yetmezdi kalkınmak için her işinde başarılı olmalıydı" Evet "Bir milletin kalkınması için kişilik, sağlık, başarı değerlerini yükseltmesi kendini geliştirmesi gerekirdi"
Bunun için hazırladığımız programı hayata geçirmek için, dernek kurmaya karar verdik.
Güzel alışkanlıklar kazanma konulu kurslar açıp, sağlıklı beslenme spor gibi etkinlikler, eğitim seferberliği çalışmaları yürüttük. Amacımız bu çalışmaları ömür boyu eğitime çevirebilmekti.
BAŞKANIN ÖZ GEÇMİŞİ:
1955 yılı Ankara doğumlu, Kırıkkale’de yaşıyor, ilkokulda başlayan Yeşilay başkanlık ve bağımlılıkla mücadeleleri ömür boyu sürdü. 9 yaşında şiir yazma İlkokuldan sonra. Kuran öğrenimi ileAşık Yunus Emre'nin şiirlerini, severek tekrarlayarak okudu (1969), dikiş nakış kursuna katıldı. (1970-1971) 1974 yılında evlendi, 21 yaşında kütüphaneden yararlanarak okuyup araştırmaya, yerel il gazetesinde makale yazmaya başladı. 1982 yılında 2 yıl, Aylık İslam dergisi 3 yıl Kadın ve aile dergisini bunun arkasından 23 yıl, Yeşil-ay dergisini düzenli okuyup yararlandı. 1986 yılında Yeşilay şubesinin kurucu üyelik görevini 22 yıl, başkanlık görevini 1 yıl sürdürdü. Hayatı sosyal aktivitelerle, mücadelelerle geçti. Aynı zamanda 5 evlat yetiştirip çocuklarını okutup yetiştirirken, kendiside orta okul diploması, sonrada Usta öğretici bayan terziliği belgesini aldı.
Bu arada, başarı yayınlarını, şifalı bitkileri, Tıbbın Nebeviyi, hadis, ilmihal bilgilerini, Ebul Leys semarkandi hazretlerinin yazdığı tenbihül-gafilin, Bustanül-Arifin gibi ünlü kitap setini severek ve tekrarlayarak okuyup yararlandı.
Ev hanımlığı, eş, annelik görevleri devam ederken, bazen yazı çalışmaları ve bayan terziliği mesleği çalışmaları yer değiştirmiştir.
Yerel Radyo olan, Anadolu FM. De 3 yıl, Yeşilay’dan esintiler isimli, haftada bir gün çocuklarının da katkısı ile sunumlar yaptı.
2002 yılında İnsanlığı Sigaradan Kurtarma ve Huzur Operasyonu isimli kitabını yazıp yayınladı.
Evlatlarının kurduğu www.raziyeunal.com isimli bir veb sitede 3yıl kadar sayısını bilmediği insanlara bağımlı olmamaları ve bağımlılıktan kurtulmaları için desteklerde bulundu.
07-02-2007 tarihinde proje yarışmasına Güzel Hasletler Eğitim seferberliği isimli bir proje ile katıldı. Bu projenin adında bir dernek kurdu. Derneğin amacı, Toplumu, akıl ilim bilim değerlerine dayanarak “Kişik Sağlık Başarı”ana konularında eğitim seferberliği yaparak, toplumu madden ve manen kalkındırmaktır.
Derneğin amaçlarına uygun olarak araştırmalar yaptı, makaleler, projeler yazdı, olumlu değişim telkinleri, Sağlıklı beslenme sağlıklı kilo verme konusunda özel çalışmalar yaptı.
Kurumlarda su israfından korunma konulu yazı metnini, Kırıkkale İhtisas hastanesi başhekimine sunarak (2011) su israfının önlenmesi, önerisinde bulundu, bu alanda resmi rapor elde etmese de olumlu sonuçlar elde edildi. Kırıkkale ihtisas hastanesine bağlı Ruh sağlığı Rehabilite merkezinde 4 ay rahabilite edilen hastalarla sohpet ve el sanatları konulu eğitimler vererek onlarla yakın bağlar kurdu.
Geçerli projeler yapabilmek için, bir çok kurumların sunduğu proje eğitimlerine katıldı.
2011 Yılında Gülhaseğitim Seferberliği çalışmasını ilin kurum ve kuruluşları ile birlikte veb siteden yayınlayıp aynı zamanda 30 kişilik bir guruba eğitim verdi, eğitim sonunda bilgi yarışması ile çalışmayı taçlandırdı.
Valilik tütün kontrol kurulunda iki yıl ve Sosyal Yardımlaşma Vakfında bir yıl mütevelli üyesi olarak görev yaptı.
Bütün bu işler arasında ailesine karşı sorumluluklarını ihmal etmedi ayrıca kendinin ve çocuklarının kıyafetlerini dikerek, okuyup yazarak, beş evladını okutup, severek büyütüp, yuvasından uçurdu.
Derneğin tanıtım film senaryosunu yazıp, oyunculuğunu ve yönetmenliğini yaparak dostları komşuları evlatları ile bu filmi birlikte yürüttü.
2018 yılında, "Yaşam Koçluğu" 2019 yılında "Bağımlılık Terapi" eğitimine katılarak sertifikalar, 2021yılında lise diploması aldı. 9 yaşında şiir 21 yaşında makale yazmaya başlayıp yayınladığı için Şiirlerinin ve makalelerinin sayısını bilmemektedir.
Yazdığı senaryolar:
“MUTLU AİLE MUTLU NESİL”
“CANDAN GEÇTİM VATAN SAĞ OLSUN”
TİYATRO:
“BAĞIMLI OLMAYACAĞIM”
”BAĞIMLI OLMA ÖZGÜR OL”
”YEŞİLAYCILAR”
Hikaye:“SEVİMLİ GÖRÜNEN ZARARLI DEV”
Kısa tiyatro: “AL BİR TANEDE SEN YAK!”
(Yazdıklarının hiç biri yayınlanmamıştır, amacı projelerde kullanmaktır.)