Siz, hayat süren leşler! Sizi kim diriltecek?

2020-01-13

Sözüm egolarının esiri olup kendilerini dünyanın sahibi  sanan, sınırını aşanlara!

Bütün dünyayı açık hava tımarhanesine çevirenlere! 
Geleceği karanlığa gömüp yavruları yetim, onca masumu evsiz vatansız bırakanlara!

Bu kadar zulme razı olup, duymayanlara, görmeyenlere, konuşmayanlara, düşünmeyenlere!

Mazlumların haklarını koruması gerekirken  gözetmeyip, haksızlıklar karşısında dik durmayanlara...

Kaybetme korkusuna kapılmaması, zalimin karşısında susmaması gerekirken dilsiz şeytan olanlara!

Halbuki alemlere rahmet olan Allah Resulü (a.s.)Sözüm egolarının esiri olup kendilerini dünyanın sahibi  sanan, sınırını aşanlara!

Bütün dünyayı açık hava tımarhanesine çevirenlere! 

Geleceği karanlığa gömüp yavruları yetim, onca masumu evsiz vatansız bırakanlara!

Bu kadar zulme razı olup, duymayanlara, görmeyenlere, konuşmayanlara, düşünmeyenlere!

Mazlumların haklarını koruması gerekirken  gözetmeyip, haksızlıklar karşısında dik durmayanlara...

Kaybetme korkusuna kapılmaması, zalimin karşısında susmaması gerekirken dilsiz şeytan olanlara!

“Kim kötü ve çirkin bir iş görürse onu eliyle düzeltsin; eğer buna gücü yetmiyorsa diliyle düzeltsin; buna da gücü yetmezse, kalben karşı koysun. Bu da imanın en zayıf derecesidir.”   buyurmamış mıydı?...